Loading...

Integrace umělé inteligence do pracovního prostředí

AI zaměstnanec je softwarové řešení implementované s pomocí technologické platformy EWAS, které může doplňovat, rozšiřovat nebo nahrazovat stávající pracovníky v specializovaných profesích. Na rozdíl od chatbota není chování a komunikace AI zaměstnance plně definovaná předem, ale snaží se improvizacemi dosáhnout stanovených cílů.

Příklady použití

• prezentace firem
• firemní recepční
• online prodej
• personalizované poradenství
• analýza a interpretace dat
• interní nebo zákaznická podpora
• rozcestník v rámci firemního ERP systému prostřednictvím avataru společnosti

S pomocí AI zaměstnance lze dosáhnout řady výhod

• automatické řešení různých úkolů a procesů
• snížení časové náročnosti na opakující se nebo predikovatelné činnosti
• zvýšení produktivity pracovních procesů
• levnější než zaměstnanec pokrývající stejnou agendu
• analýzy a interpretace velkého množství dat (finanční analýzy, predikce tržních trendů a plánování strategií pro rozvoj podnikání, atd)
• schopnost učit se a zlepšovat své schopnosti = lepší a efektivnější využití AI v různých oblastech podnikání

Bezpečnost dat a GDPR

• Data jsou uchovávána na privátních serverech firmy = vysoká úroveň ochrany proti neoprávněnému přístupu.
• Všechna data jsou šifrována a chráněna před ztrátou, krádeží nebo poškozením. Lze nastavit konkrétní přístupy pro jednotlivé uživatele (minimalizace rizik, úniku důvěrných informací).
• Pravidelné zálohování dat, monitorování aktivit uživatelů a detekce potenciálních hrozeb.
• Pravidelná aktualizace bezpečnostních protokolů.

AI zaměstnanec jako součást webové aplikace pro síť knihkupectví

Cíl

Poskytnout podporu při hledání vhodné knihy pro zákazníka pomocí personalizovaných doporučení a interaktivních nabídek.

Funkce AI zaměstnance

• AI prodejce knih – Na základě kontextu zákazník zpřesní své požadavky na knihu a prodejce doporučí vhodné tituly.
• Výběr dárků pro jinou osobu – AI zaměstnanec se zákazníka zeptá na charakteristiky osoby, pro kterou hledá dárek, a nabídne mu personalizovaná doporučení.
• Široké možnosti pohledu na nabídku knih – AI zaměstnanec nabízí zákazníkům neomezené možnosti pohledu na nabídku knih. Odstraní tak úzké hrdlo znalostí zákazníka nebo běžného zaměstnance o konkrétních titulech a obsahu.
• Personalizované nabízení akcí a cílení konkrétních nabídek – AI zaměstnanec nabízí personalizované slevy a nabídky produktů na základě historie poptávek a nákupů zákazníka.
• Doptání zpětné reakce na knihu a možnost doptání recenze – AI zaměstnanec si ptá od zákazníka zpětnou vazbu na knihu přirozeným konverzačním způsobem. Na základě konverzace AI zaměstnanec vytvoří recenzi, kterou po souhlasu a případné modifikaci zákazníkem AI zaměstnanec zveřejní k danému knižnímu titulu.
• Možnost použití pro rychlý průzkum – AI zaměstnanec se ptá zákazníka na jeho preference a zájmy, aby mohl nabídnout personalizované doporučení.
• Více konverzací s jedním zákazníkem – AI zaměstnanec může vést více konverzací s jedním zákazníkem a nabídnout mu personalizovaná doporučení v rámci jednotlivých konverzací.

Avatar vytvořený na míru dle zadání klienta

• AI zaměstnanec má podobu textového a hlasového avatara, který komunikuje se zákazníkem a nabízí mu personalizovaná doporučení.
• Měnící se podoba a charakter avatara pro vracející se uživatele – AI zaměstnanec je schopen změnit svou podobu a charakter avatara pro zákazníky, kteří na předchozího avatara nereagovali, aby zvýšil úspěšnost interakce.

Benefity

Lepší UX na stránkách prodejce knih

AI zaměstnanec s využitím přirozeného jazyka a možností přirozené komunikace se zákazníkem nahrazuje dosavadní složitější nástroje pro vyhledávání, psaní recenzí apod. Zároveň AI zaměstnanec umí oslovit zákazníka přímo bez prvotní interakce ze strany zákazníka, čímž umí zákazníkovi poradit ještě dříve, než se zákazník rozhodne odejít ze stránky.

Lepší porozumění zákaznickým potřebám

AI zaměstnanec analyzuje chování zákazníků, snaží se porozumět jejich potřebám, preferencím a důvodům, proč například obchod opustili nebo proč si nevybrali žádný produkt. To umožní prodejci knih lépe zacílit své nabídky a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Přizpůsobení a vyladění obchodní strategie

Celá historie interakce se ukládá pro účely další analýzy.

Snížení nákladů na zákaznický servis a vratky

Díky personalizovanému poradenství a tedy lépe vybranému produktu (např. pro účely obdarování) se snižuje počet vrácených objednávek (např. z důvodu nevhodného výběru).

Zvýšení efektivity prodeje

AI zaměstnanec rychleji a efektivněji reaguje na požadavky zákazníků. V jednom čase jich umí najednou obsloužit velké množství.

Zlepšení konkurenceschopnosti

Použití AI zaměstnance v eshopu pomáhá prodejci knih zlepšit svou konkurenceschopnost a získat výhodu na trhu. To může vést k růstu tržeb a zvýšení ziskovosti firmy.

Právní asistent pro vytváření právních posudků

Cíl

Umožnit advokátní kanceláři automaticky vytvářet koncepty právních posudků a využívat poradenství k případům s minimalizací manuálních kroků při dohledávání informací a propojování s platnou legislativou.

Funkce AI zaměstnance

• AI zaměstnanec na základě aktuálně platné legislativy vytvoří koncept právního posudku, který je následně předán konkrétním právníkům k další revizi.
• Vstupem pro vytvoření konceptu je zadání informací o projednávaném případě a přístup ke všem finálním posudkům a soudním sporům.
• Informace o projednávaném případě mohou být zadány textově přímo do chatu, nasdílením dokumentů nebo integrací na interní systémy advokátní kanceláře, kde se jako identifikátor případu použije interní označení.
• Dojde-li ke změně legislativy, AI zaměstnanec navrhne úpravu právního posudku vzhledem ke změně.
• AI zaměstnanec udržuje časový a obsahový kontext případu, navrhuje doporučený postup, poskytuje kontinuální konzultace a doplňuje inspirace pro řešení problému během vývoje daného případu.
• S využitím přístupu k veřejně online dostupným historickým soudním sporům v rámci celé České republiky AI zaměstnanec vypočítává pravděpodobnost výsledku diskutovaného případu.

Benefity

Ušetření času a zdrojů

Ušetření času právníků/asistentů pro složitější úkoly, které vyžadují jejich kvalifikaci. To umožní advokátní kanceláři lépe využít své zdroje a poskytnout lepší služby svým klientům.

Zvýšení efektivity právního procesu

AI zaměstnanec rychle a efektivně vytváří koncepty právních posudků a doporučuje postupy pro řešení případů, díky zpracování velkého množství dat, která manuálně nelze člověkem pojmout.

Zlepšení kvality právních posudků

AI zaměstnanec rozumí všem historickým verzím zákonů a umí vytvořit/aktualizovat posudek na základě aktuálně platné legislativy.