Načítavam...

Kariéra

Ak Vás nadchýna práca s IT technológiami rovnako ako nás, máte minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore informačných technológií, ovládate anglický jazyk minimálne tak, aby ste si naštudovali technickú dokumentáciu k zadaniu projektu, máte proaktívny prístup k práci a záleží Vám na kvalite, ste zodpovedný a samostatný,  komunikujete úprimne a transparentne, ste dostatočne sebavedomý a sebareflexný,  hľadáme práve Vás!  

Čo ponúkame?

Ponúkame prácu na inovatívnych projektoch, individuálny prístup v nastavení pracovného pomeru (TPP, živnosť, s.r.o. …), v nastavení pracovných benefitov a pracovného času, odborné a osobnostné vzdelávanie, kariérny rast, motivačné hodnotenie, bonusy za kvalitnú prácu a prístup.  

Senior AR Unity Leader

Popis práce:

 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu architektúry, softvéru, 3D modelov a GUI, 
 • spolupráca pri plánovaní úloh a ich technickom riadení, 
 • spolupráca pri vývoji, optimalizácii a refaktoringu zdrojového kódu, 
 • uvedené práce sa týkajú najmä priemyselných aplikácií vytváraných v Unity pre mobil/tablet/web a rôzne typy MR okuliarov (MS Hololens 2 a iné) na platformách Android, iOS a Windows Holographic s využitím technológií pre mixovanú realitu, 
 • používanie agilných metodológií pri vývoji. 

Osobní požadavky: 

 • algoritmické a analytické myslenie, 
 • znalosť analýzy, špecifikácie a návrhu softvéru vrátane architektonických a návrhových vzorov, 
 • znalosť UML, 
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania, 
 • znalosť C# a Unity na vysokej úrovni, 
 • znalosť problematiky a technických aspektov mixovanej reality, 
 • znalosť Unity AR Foundation Framework, 
 • znalosť problematiky optimalizácie 3D modelov tvorených v CAD nástrojoch, 
 • skúsenosti s CAD nástrojmi sú výhodou, 
 • záujem o nové technológie, zvedavosť, samostatnosť a chuť na sebe pracovať, 
 • záujem aplikovať nové postupy pri svojej práci. 

Platové podmínky:

 • 3 000 - 6 000 EUR/měsíc (v závislosti na dovednostech a zkušenostech + osobní ohodnocení)

Programátor Unity aplikácií pre mixovanu realitu

Popis práce: 

 • vývoj aplikácií mixovanej reality v Unity pre mobil/tablet a rôzne typy okuliarov (Hololens a iné) na platformách Android, iOS a Windows Holographic,
 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru, 3D modelov a GUI,
 • optimalizácia a refactoring zdrojového kódu,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

Osobnostné predpoklady: 

 • algoritmické a analytické myslenie,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru výhodou,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania,
 • znalosť C# a Unity na pokročilej úrovni,
 • skúsenosť s Unity AR Foundation Framework výhodou,
 • záujem o nové technológie, zvedavosť, samostatnosť a chuť na sebe pracovať,
 • záujem aplikovať nové postupy pri svojej práci.  

Mzdové podmienky:

 • 2 500 - 5 000 EUR/mesiac (v závislosti od schopností a skúseností + osobné ohodnotenie)

Procesný IT Developer

Popis práce: 

 • spolupráca pri analýze problémov, odhaľovaní ich príčin a hľadaní možných riešení v rámci podnikových procesov klientov,
 • spolupráca pri navrhovaní podnikových procesov a požadovaných dátových štruktúr,

 • spolupráca pri špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru,

 • porozumenie a integrácia údajov z rôznych dátových zdrojov,
 • vývoj a úprava rôznych riešení a nástrojov v rôznych technológiách v závislosti od požiadaviek,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

Osobnostné predpoklady: 

 • algoritmické a analytické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť,

 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru,

 • veľmi dobrá znalosť XML a JSON,
 • praktická skúsenosť s MS SQL,
 • znalosť objektovo-orientovaného programovania výhodou,

 • praktická skúsenosť s .NET frameworkom výhodou,
 • praktická skúsenosť s Angular 2+, HTML a CSS výhodou,

 • praktická skúsenosť s konfiguráciou v Microsoft Azure výhodou,
 • záujem o nové technológie, zvedavosť, samostatnosť, chuť hľadať riešenia a pracovať na sebe,

 • zmysel pre detail,
 • záujem aplikovať nové postupy pri svojej práci.

Mzdové podmienky:

 • 2 500 - 5 000 EUR/mesiac (v závislosti od schopností a skúseností + osobné ohodnotenie)

Angular Developer

Popis práce: 

 • vývoj a úprava rôznych projektov v Angular 2+,
 • aktualizovanie Angular 2+ na vyššie verzie, úprava projektov na základe zmien v danej verzii,

 • porozumenie a čítanie REST API a údajov vo formátoch XML a JSON,

 • spolupráca na analýze, špecifikácii požiadaviek a návrhu softvéru,
 • optimalizácia a refactoring zdrojového kódu,
 • používanie agilných metodológií pri vývoji.

Osobnostné predpoklady: 

 • algoritmické a analytické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť,

 • zmysel pre detail,
 • skúsenosti s analýzou a návrhom softvéru,

 • aplikovanie objektovo-orientovaného programovania v praxi,
 • praktická znalosť Angular 2+, HTML, SCSS a CSS na úrovni medior,
 • veľmi dobrá znalosť REST API, XML a JSON,

 • praktická skúsenosť s konfiguráciou v Microsoft Azure výhodou,
 • záujem o nové technológie, zvedavosť, samostatnosť a chuť na sebe pracovať,

 • záujem aplikovať nové postupy pri svojej práci.

Mzdové podmienky:

 • 2 500 - 5 000 EUR/mesiac (v závislosti od schopností a skúseností + osobné ohodnotenie)

Zamestnanecké výhody, benefity

Flexibilná pracovná doba, možnosť práce z domu, tradičné benefity.

Event kalendár plný športových a kultúrnych akcií, teambuildingov a iných aktivít.

Práca v úspešnej spoločnosti a v priateľskom kolektíve, Referral bonus system.

Možnosť kariérneho rastu a rotácie medzi projektami.