Loading...

Představení společnosti Stellantis:

Stellantis Group je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě. Tvoří ji 14 automobilových značek a její vozy se prodávají ve 130 zemích světa, přičemž největším zákazníkem je Evropa (až 49 %). Jeden ze závodů společnosti se nachází v Trnavě na Slovensku.

Požadavky společnosti Stellantis:

 • Vytvoření efektivního pracovního prostředí na výrobní lince v lakovně.
 • Řešení chyb při programování nových trajektorií pro plně automatizované roboty FANUC a kontrola plánovaných trajektorií robotů. Při nesprávné konfiguraci hrozí poškození těla, efektoru robota nebo zranění obsluhy lakovací linky.
 • Odstranění časového omezení při ručním provádění případných úprav nastavení robota.

Popis řešení:

Společnost DORPS, přišla s inovativním a efektivním SW řešením DEX s využitím technologie smíšené reality.

Projekty S cz

Simulační a konfigurační prostředí

Vytvoření 3D virtuálního dvojčete lakovacího robota FANUC přeneseného prostřednictvím holografických brýlí Microsoft Hololens 2 do reálného prostředí lakovny.

Umožnění operátorovi zobrazit 3D model robota prostřednictvím MS Hololens 2 do reálného prostředí se všemi nastaveními programu.

Umožnění ověření naprogramovaných trajektorií přenosem dat z nativního konfiguračního nástroje výrobce do řešení DEX.

Ověření správných finálních parametrů na 3D modelech robotů, konkrétní trajektorie jsou pak naprogramovány na fyzické roboty lakovací linky.

Výhody simulačního prostředí v DEX SW:

 • Posunutí výrobního procesu o krok před konkurenci.
 • Zachování kontinuity výrobního procesu - operátor již nemusí přerušovat proces kvůli ručnímu ověření.
 • Snížení nákladů, které mohou vzniknout vzájemným poškozením tělesa nebo robotů při nesprávném nastavení trajektorií.
 • Zvýšení bezpečnosti na pracovišti - zaměstnanci se nemohou zranit, protože jsou v bezpečné vzdálenosti od lakovacího zařízení.
 • Zvýšený komfort zaměstnanců při práci s roboty díky dostatečnému prostoru pro nastavení nejefektivnější trajektorie bez rizika chyby nebo zranění - celý proces je tak pro zaměstnance méně stresující.

Školící prostředí

Vzhledem k vysokému vytížení lakovací linky bylo také nutné navrhnout řešení pro školení zaměstnanců v oblasti údržby lakovny, aby bylo možné co nejefektivněji eliminovat poruchy robotů. Pomocí SW řešení DEX s holografickými brýlemi bylo vytvořeno virtuální prostředí lakovny.

Do tohoto prostředí lze vložit 3D model zařízení, na kterém probíhá proces školení pracovníků. Proces konfigurace školení probíhá v administrativním prostředí. Při provádění údržby na tomto virtuálním zařízení je provázejí použité popisy, animace a různá schémata. Vzhledem k intenzitě migrace pracovních sil jsou nezbytnou součástí řešení procesy simulované v různých jazycích. Prostřednictvím testu vloženého do procesu školení má nadřízený možnost sledovat reakce školeného zaměstnance a hodnotit jeho schopnosti.

Výhody školicího prostředí v DEX SW:

 • Snížení nákladů o 25 000 EUR ročně - zaměstnanci nemusí cestovat do externího servisního a školicího střediska.
 • "Učení praxí" - zaměstnanci se učí mnohem rychleji díky přímé práci se zařízením a souvisejícími procesy.
 • Zrychlení celého procesu školení - pracovníci ve virtuálním prostředí mohou celé zařízení rozebrat a znovu složit.
 • Zvýšení efektivity práce - pracovník je rychleji připraven zapojit se do reálného pracovního procesu, cítí se jistěji a také se eliminuje množství chyb, které by mohly potenciálně nastat.
“V případě poruchy potřebujeme, aby technik údržby co nejúčinněji zasáhl v místě poruchy a mohl ji odstranit. Tyto věci si může nacvičit s brýlemi Hololens 2 a pak je uvést do praxe.”

 

Peter Ďuriš – technik údržby Stellantis Group

Další rozšíření možností softwarového řešení DEX pro zákazníka společnosti Stellantis

1. Vzdálená podpora při simulaci více robotů na lince s cílem časově zefektivnit proces lakování nebo řídit procesy kvality.


2. Vkládání dalších 3D modelů a přizpůsobování scénářů procesů na základě vlastní tvorby procesů bez závislosti na dodavateli, což výrazně pomáhá snižovat celkové provozní náklady (TCO) řešení.


3. Zjednodušení procesu programování a testování pohybů robotů FANUC:

Integrace s nativním konfiguračním nástrojem výrobce pro bezproblémový
přenos konfiguračních dat nastavených trajektorií s jejich vizualizací ve 3D prostoru.

Implementace efektu nanášení barvy tak, aby bylo možné vidět paprsek stříkající barvy proti karoserii.

Možnost zpětného přenosu ručně nastavené trajektorie robota (pohybem ramene 3D modelu robota v reálné scéně) do konfiguračního nástroje výrobce.

Propojení jednotlivých 3D modelů a úrovní trajektorie, takže práci může zahájit jeden a dokončit druhý robot.

Implementace řešení DEX pomohla společnosti Stellantis dosáhnout efektivnější simulace naprogramovaných trajektorií pro plně automatizované roboty a rychlejšího zaškolení zaměstnanců. Ve výrobě se zkrátil celkový proces výroby vozidel, což umožnilo vyrobit více vozů za kratší dobu.