Načítavam...

Predstavenie spolocnosti Stellantis:

Spoločnosť Stellantis Group predstavuje štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete. Pozostáva zo 14 automobilových značiek a jej autá sa predávajú v 130 krajinách sveta, pričom najväčším odberateľom je Európa (až 49 %). Na Slovensku v Trnave sa nachádza jeden zo závodov tejto spoločnosti.

Požiadavky spolocnosti:

 • Vytvorenie efektívneho pracovného prostredia na výrobnej linke v lakovni.
 • Riešenie chybovosti pri programovaní nových trajektórií pre plnoautomatizované roboty FANUC, a kontroly naplánovanej trajektórie robotov. Pri nesprávnej konfigurácii hrozí poškodenie karosérie, poškodenie efektoru robota alebo úrazu operátora lakovacej linky.
 • Odstránenie časového obmedzenia na manuálne vykonávanie možných úprav nastavenia robotov.

Popis riešenia spoločnosti DORPS, ktorá prišla s inovatívnym a efektívnym riešením:

Projekty S

Simulačné a konfiguračné prostredie

Vytvorenie 3D virtuálnej dvojičky lakovacieho robota FANUC preneseného prostredníctvom holografických okuliarov Microsoft Hololens 2 do reálneho prostredia lakovne.

Umožnenie overovania naprogramovaných trajektórií prenesením dát z natívneho konfiguračného nástroja od výrobcu do DEX riešenia.

Umožnenie operátorovi zobraziť si 3D model robota cez MS Hololens 2 do reálneho prostredia so všetkými programovými nastaveniami.

Overení správnych finálnych parametrov na 3D modeloch robota, sú následne konkrétne trajektórie naprogramované na fyzické roboty lakovacej linky.

Prínosy simulačného prostredia v DEX SW:

 • Posun vo výrobnom procese o krok dopredu oproti svojej konkurencii.
 • Zachovanie kontinuity výrobného procesu - operátor, už nemusí proces prerušovať pre manuálne overovanie.

 • Zníženie nákladov, ktoré môžu vznikať poškodením karosérie, či robotov navzájom pri nesprávne nastavenie trajektórii.

 • Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku - nemôže dôjsť k zraneniu zamestnanca, nakoľko je v bezpečnej vzdialenosti lakovacieho zariadenia.

 • Zvýšenie komfortu zamestnancov pri práci s robotmi vďaka dostatku priestoru na nastavenie najefektívnejšej trajektórie bez rizika chyby alebo zranenia - celý proces pre zamestnanca menej stresujúci.

Školiace prostredie

V súvislosti s vysokým vyťažením lakovacej linky bolo tiež potrebné navrhnúť riešenie pre školiace procesy zamestnancov na pracovisku údržby lakovne tak, aby boli poruchy na robotoch odstránené čo najefektívnejšie. Pomocou DEX SW riešenia s využitím holografických okuliarov bolo vytvorené virtuálne prostredie lakovne.

Do tohto prostredia je možné vkladať 3D model zariadenia, na ktorom prebieha proces školenia pracovníkov. Proces konfigurácie školenia prebieha v administračnom prostredí . Použité popisy, animácie a rôzne schémy ich sprevádzajú pri vykonávaní údržby na tomto virtuálnom zariadení. Vzhľadom na intenzitu pracovnej migrácie sú procesy simulované v rozličných jazykových mutáciách nevyhnutnou súčasťou riešenia. Formou testu vloženého do procesu školenia má nadriadený možnosť sledovať reakcie školeného zamestnanca a vyhodnotiť jeho schopnosti.

Prínosy školiaceho prostredia v DEX SW:

 • Zníženie nákladov o 25.000 EUR ročne - pracovníci nemusia dochádzať na externé servisné a školiace pracovisko.
 • “Learning by doing” - pracovníci sa učia oveľa rýchlejšie priamou prácou s daným zariadením a procesmi s nimi súvisiacimi.
 • Urýchlenie celého školiaceho procesu - pracovníci vo virtuálnom prostredí môžu celé zariadenie rozložiť na súčiastky a opäť zložiť.
 • Zvýšenie efektivity práce - zamestnanec je rýchlejšie pripravený zúčastniť sa reálneho pracovného procesu, cíti sa istejšie a taktiež sa eliminuje aj množstvo chýb, ktoré by potenciálne mohli vzniknúť.
“V prípade poruchy potrebujeme, aby údržbár čo najefektívnejšie zasahoval pri poruche, dokázal odstrániť chybu. Tieto veci si vie natrénovať pomocou okuliarov Hololens 2 a využiť to potom v praxi.”

 

Peter Ďuriš – technik údržby Stellantis Group

Ďalšie rozširujúce možnosti SW riešenia DEX pre zákazníka Stellantis

1. Vzdálená podpora při simulaci více robotů na lince s cílem časově zefektivnit proces lakování nebo řídit procesy kvality.


2. Vkládání dalších 3D modelů a přizpůsobování scénářů procesů na základě vlastní tvorby procesů bez závislosti na dodavateli, což výrazně pomáhá snižovat celkové provozní náklady (TCO) řešení.


3. Zjednodušení procesu programování a testování pohybů robotů FANUC:

Integrácia s natívnym konfiguračným nástrojom od výrobcu pre plynulý prenos konfiguračných dát nastavených trajektórií s ich vizualizáciou v 3D priestore.

Možnosť spätného prenosu manuálne upravenej trajektórie robota (pohybom ramena 3D modelu robota v reálnej scéne) do konfiguračného nástroja výrobcu.

Implementácia efektu nanášania lakovacej látky tak, aby bol vidieť striekací lúč farby voči karosérii.

Prepojenie jednotlivých 3D modelov na úrovni trajektórií tak aby prácu mohol začať jeden a dokončiť iný.

Implementácia DEX riešenia pomohla spoločnosti Stellantis dosiahnuť efektívnejšie simulovanie programovaných trajektórií plnoautomatizovaných robotov a rýchlejšie zaškolenie zamestnancov. Vo výrobe sa skrátil celkový výrobný proces vozidla, čo umožnilo vyrobiť väčší počet automobilov za kratší čas.