Loading...

Představení H.L.F. spol. s.r.o.:

HLF je tradiční česká společnost působící na trhu od roku 1996 v oblasti strojírenství se zaměřením na lisování a obrábění kovů a lisování plastů, výrobu spínačů, vypínačů a dalších ovládacích prvků, zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

cubsy logo small png

Popis řešení:

Pro návrh vhodného řešení bylo vytvořeno strategické partnerství mezi HLF, DORPS a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR.


Vznikl unikátní projekt s názvem "CUBSY", který se skládá z modulárních konstrukčních prvků (HLF) a unikátního softwarového řešení DEX (DORPS) pokrývajícího procesy spojené s návrhem konstrukcí z těchto prvků v reálném prostoru, jejich objednáváním, výrobou, prodejem a partnerskou sítí.

Požadavky zákazníků

HLF vyvinula produktovou řadu modulárních konstrukčních prvků, která je základem pro variabilní, konstrukční a funkční celky s různým praktickým využitím. Právě kvůli variabilitě a potřebě konstrukčního procesu bylo nutné:

Vytvořit softwarový nástroj - konfigurátor, v jehož rámci bude moci potenciální klient, ale i interní pracovník pracovat s jednotlivými prvky konstrukce tak, aby bylo možné vytvořit konkrétní sestavy, které si klient může objednat a sestavit.

Zjednodušit a usnadnit celý proces od návrhu, přes objednávku až po montáž.

Pokrýt možnost partnerského prodeje a souvisejících procesů.

Získat konkurenční výhodu oproti jiným modulárním systémům.

Softwarové řešení DEX je určeno pro použití na těchto platformách

1 cz

Procesy zahrnují více uživatelských rolí, které ke své práci využívají několik vzájemně propojených aplikací

2 cz
Webový portál administrátora (s integrovaným grafickým editorem-konstruktérem):
 • Vkládání a editace konstrukčních sestav v katalogu.
 • Tvorba 3D návodů.
 • Správa objednávek a zpětných odkupů.
 • Správa uživatelských účtů, přístupů a dalších nastavení systému.
 • Možnost integrace se systémy třetích stran.
Partnerský portál (s integrovaným grafickým editorem-konstruktérem):
 • U netypických konstrukcí a složitých návrhů je možné požádat partnera o kompletní realizaci z jeho bezprostředního okolí.
 • Vyřizování objednávek a zpětných odkupů.
 • Správa nákupů pomocí skladového hospodářství.
 • Správa uživatelských přístupů zaměstnanců partnera.
Webový zákaznický portál (s integrovaným grafickým editorem-konstruktérem):
 • Modelování v klientském portálu prostřednictvím webového prohlížeče v případě, že není nutné nebo možné
  modelovat konstrukci v reálné scéně.
 • Použití netypických konstrukcí při tzv. volném skládání bez použití konstrukčních pravidel.
 • Možnost využití služby validace vytvořené netypické konstrukce.
 • Vytváření objednávek a odkupů.
 • Technická podpora - automatizovaný chatbot. Pokud je požadavek uživatele příliš specifický, odešle kontakt na
  příslušného partnera/podporu.
Mobilní aplikace/XR aplikace - konstruktér:
 • Skenování fyzického prostoru (pomocí mobilu nebo XR brýlí ), kam chce uživatel umístit konstrukci.
 • Modelování konstrukce pomocí předdenovaných segmentů podle typu konstrukce.
 • Použití typových konstrukcí a konstrukčních pravidel na základě fyzikálních vlastností prvků stanovených Fyzikálním ústavem AV ČR.
 • Ověření zkonstruované konstrukce z různých úhlů pohledu pohybem v reálném prostoru.
 • 3D výukové programy pro vlastní instalaci konstrukce.

Případy použití pro jednotlivé aplikace podle konkrétních uživatelských rolí

3 cz

Výsledný projekt "CUBSY" podporuje principy modularity a cirkulární ekonomiky = od výroby až po re-dizajn a znovu použití, čímž pomáhá šetřit životní prostředí a snižovat uhlíkovou stopu

Zahrnuje celý životní cyklus konstrukce

4 cz

Výhody řešení DEX SW pro modulární konstrukční prvky

Řešení pomohlo uvést na trh novou produktovou řadu HLF.

Společnost HLF díky němu získala výhodu jako potenciální B2B dodavatel proti konkurenci.

Umožňuje širokému okruhu uživatelů využívat konstrukční řešení.

Zlepšuje uživatelskou zkušenost díky bezproblémovému procesu v jednotném softwarovém prostředí od návrhu, objednání, dodání až po samotnou montáž konstrukce.

Zpřesňuje a urychluje návrh finální podoby konstrukcí jejich vizualizací v reálném prostředí.

Šetří čas a náklady na pořízení a montáž konstrukčního řešení.