Načítavam...

Predstavenie spoločnosti H.L.F. spol. s.r.o.:

Spoločnosť H.L.F. je tradičnou českou firmou pôsobiacou na trhu od roku 1996 v oblasti strojárstva so zameraním sa na lisovanie a obrábanie kovov a lisovanie plastov, výrobou prepínačov, spínačov a iných ovládacích prvkov, prevažne pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

cubsy logo small png

Popis riešenia:

V rámci navrhovania vhodného riešenia vzniklo strategické partnerstvo medzi spoločnosťami HLF, DORPS a taktiež Fyzikálnym ústavom akadémie vied ČR.

Vznikol jedinečný projekt s názvom “CUBSY”, ktorý pozostáva z modulárnych konštrukčných prvkov (HLF) a jedinečného SW riešenia DEX (DORPS) pokrývajúceho procesy súvisiace s navrhovaním konštrukcií z týchto prvkov v reálnom priestore, ich objednávkou, výrobou, predajom a partnerskou sieťou.

Požiadavky spoločnosti

H.L.F. vyvinula produktovú radu modulárnych konštrukčných prvkov, ktorá je základom variabilných, stavebných a funkčných celkov s rôznym účelom praktického využitia. Práve vdaka variabilite a potrebe procesu konštruovania,bolo potrebné:

Vytvorit SW nástroj - konfigurátor, v rámci ktorého bude mat potenciálny klient, ale aj interný pracovník možnosť pracovat s jednotlivými prvkami konštrukcie tak, aby bolo možné vytvárat konkrétne zostavy, ktoré si klient môže objednat a zostavit.

Zjednodušit a ulahčit celý proces od návrhu konštrukcie, cez objednávku až po inštaláciu.

Pokrytie možnosti partnerského predaja a s tým súvisiacich procesov.

Získať konkurenčnú výhodu oproti iným modulárnym systémom.

SW riešenie DEX je vytvorené pre použitie na týchto platformách:

dex sk png

Procesov sa zúčastnujú viaceré roly používateľov, ktoré na svoju prácu využívajú niekoľko navzájom prepojených aplikácií

admin sk png
Webový Administrátorský portál (s integrovaným grafickým editorom-konštruktérom):
 • Vkladanie a upravovanie konštrukčných zostáv v katalógu.
 • Vytváranie 3D návodov.
 • Administrácia objednávok a spätných odkupov.
 • Administrácia používateľských účtov, prístupov a dalších systémových nastavení.
 • Možnosť integrácie so systémami 3tích strán.
Partnerský portál (s integrovaným grfickým editorom-konštruktérom):
 • Pri netypových konštrukciách a náročných konštrukčných prevedeniach je možné vyžiadat si partnera na kompletnú realizáciu z jeho najbližšieho okolia.
 • Vybavovanie objednávok a spätných odkupov.
 • Riadenie nákupov využitím skladového hospodárstva.
 • Riadenie používateľských prístupov zamestnancov partnera.
Webový Klientsky portál (s integrovaným grafickým editorom-konštruktérom):
 • Modelovanie v klientskom portáli cez webový prehliadač v prípade, že nie je potrebné alebo možné modelovat konštrukciu v reálnej scéne.
 • Využitie netypových konštrukcií pri tzv. voľnom skladaní bez uplatnovania pravidiel konštruovania.
 • Možnosť využitia služby validácie vytvorenej netypovej konštrukcie.
 • Vytváranie objednávok a spätných odkupov.
 • Technická podpora - automatizovaný robot pre chatovanie (chatbot). Ak je požiadavka používateľa príliš špecifická, zasiela kontakt na príslušného partnera/podporu.
Mobilná aplikácia/XR aplikácia - konštruktér:
 • Skenovanie fyzického priestoru (pomocou mobilu alebo XR okuliarov MS Hololens 2), do ktorého si používateľ želá umiestniť konštrukciu.
 • Modelovanie konštrukcie pomocou predde novaných segmentov podla typu konštrukcie.
 • Využitie typových konštrukcií a pravidiel konštruovania vychádzajúcich z fyzikálnych vlastností súčiastok stanovených Fyzikálnym ústavom AV ČR.
 • Overenie vytvorenej konštrukcie z rôznych uhlov, pohybom v reálnom priestore.
 • 3D návody pre inštaláciu konštrukcie svojpomocne.

Prípady použitia jednotlivých aplikácií konkrétnymi používateľskými rolami

dex sk

Výsledný projekt “CUBSY” podporuje princípy modularity a cirkulárnej ekonomiky = re-design a re-use, čím pomáha šetriť životné prostredie a znižovať uhlíkovú stopu

Pokrytý životný cyklus konštrukcie

lc sk

Benfity SW riešenia DEX pre modulárne konštrukčné prvky

Riešenie pomohlo naštartovať novú produktovú radu spoločnosti HLF.

Zvýhodnuje spoločnosť HLF ako potenciálneho B2B dodávaťela voči konkurencii.

Umožnuje využívanie konštrukčných riešení širokému spektru používaťeľov.

Zvyšuje používateľský komfort plynulým procesom v jednotnom SW prostredí od návrhu, objednania, dodania až po montáž samotnej konštrukcie.

Spresnuje a zrýchluje dizajn manálnej podoby konštrukcií ich vizualizáciou v reálnom prostredí.

Šetrí čas a náklady na nákup a montáž konštrukčného riešenia.