Načítavam...

Predstavenie spolocnosti H.L.F. spol. s.r.o.:

Spolocnost H.L.F. je tradicnou ceskou firmou pôsobiacou na trhu od roku 1996 v oblasti strojárstva so zameraním sa na lisovanie a obrábanie kovov a lisovanie plastov, výrobou prepínacov, spínacov a iných ovládacích prvkov, prevažne pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

cubsy logo small png

Popis riešenia:

V rámci navrhovania vhodného riešenia vzniklo strategické partnerstvo medzi spolocnostami HLF, DORPS a taktiež Fyzikálnym ústavom akadémie vied ČR.

Vznikol jedinecný projekt s názvom “CUBSY”, ktorý pozostáva z modulárnych konštrukcných prvkov (HLF) a jedinecného SW riešenia DEX (DORPS) pokrývajúceho procesy súvisiace s navrhovaním konštrukcií z týchto prvkov v reálnom priestore, ich objednávkou, výrobou, predajom a partnerskou sietou.

Požiadavky spolocnosti:

H.L.F. vyvinula produktovú radu modulárnych konštrukcných prvkov, ktorá je základom variabilných, stavebných a funkcných celkov s rôznym úcelom praktického využitia. Práve vdaka variabilite a potrebe procesu konštruovania,bolo potrebné:

Vytvorit SW nástroj - kon gurátor, v rámci ktorého bude mat potenciálny klient, ale i interný pracovník možnost pracovat s jednotlivými prvkami konštrukcie tak, aby bolo možné vytvárat konkrétne zostavy, ktoré si klient môže objednat a zostavit.

Zjednodušit a ulahcit celý proces od návrhu konštrukcie, cez objednávku až po inštaláciu.

Pokrytie možnosti partnerského predaja a s tým súvisiacich procesov.

Získat konkurencnú výhodu oproti iným modulárnym systémom.

SW riešenie DEX je vytvorené pre použitie na týchto platformách:

dex sk png

Procesov sa zúcastnujú viaceré roly používatelov, ktoré na svoju prácu využívajú niekolko navzájom prepojených aplikácií

admin sk png
Webový Administrátorský portál (s integrovaným grafickým editorom-konštruktér):
 • Vkladanie a upravovanie konštrukcných zostáv v katalógu.
 • Vytváranie 3D návodov.
 • Administrácia objednávok a spätných odkupov.
 • Administrácia používatelských úctov, prístupov a dalších systémových nastavení.
 • Možnost integrácie so systémami 3tích strán.
Partnerský portál (s integrovaným grfickým editorom-konštruktér):
 • Pri netypových konštrukciách a nárocných konštrukcných prevedeniach je možné vyžiadat si partnera na kompletnú realizáciu z jeho najbližšieho okolia.
 • Vybavovanie objednávok a spätných odkupov.
 • Riadenie nákupov využitím skladového hospodárstva.
 • Riadenie používatelských prístupov zamestnancov partnera.
Webový Klientsky portál (s integrovaným grafickým editorom-konštruktér):
 • Modelovanie v klientskom portáli cez webový prehliadac v prípade, že nie je potrebné alebo možné modelovat konštrukciu v reálnej scéne.
 • Využitie netypových konštrukcií pri tzv. volnom skladaní bez uplatnovania pravidiel konštruovania.
 • Možnost využitia služby validácie vytvorenej netypovej konštrukcie.
 • Vytváranie objednávok a spätných odkupov.
 • Technická podpora - automatizovaný robot pre chatovanie (chatbot). Ak je požiadavka používatela príliš špecifická, zasiela kontakt na príslušného partnera/podporu.
Mobilná aplikácia/XR aplikácia - konštruktér:
 • Skenovanie fyzického priestoru (pomocou mobilu alebo XR okuliarov MS Hololens 2), do ktorého si používatel želá umiestnit konštrukciu.
 • Modelovanie konštrukcie pomocou predde novaných segmentov podla typu konštrukcie.
 • Využitie typových konštrukcií a pravidiel konštruovania vychádzajúcich z fyzikálnych vlastností súciastok stanovených Fyzikálnym ústavom AV CR.
 • Overenie vytvorenej konštrukcie z rôznych uhlov, pohybom v reálnom priestore.
 • 3D návody pre inštaláciu konštrukcie svojpomocne.

Prípady použitia jednotlivých aplikácií konkrétnymi používatelskými rolami:

dex sk

Výsledný projekt “CUBSY” podporuje princípy modularity a cirkulárnej ekonomiky = re-design a re-use, čím pomáha šetrit životné prostredie a znižovat uhlíkovú stopu.

Pokrytý životný cyklus konštrukcie:

lc sk

Benfity SW riešenia DEX pre modulárne konštrukcné prvky:

Riešenie pomohlo naštartovat novú produktovú radu spolocnosti HLF.

Zvýhodnuje spolocnost HLF ako potenciálneho B2B dodávatela voci konkurencii.

Umožnuje využívanie konštrukcných riešení širokému spektru používatelov.

Zvyšuje používatelský komfort plynulým procesom v jednotnom SW prostredí od návrhu, objednania, dodania až po montáž samotnej konštrukcie.

Spresnuje a zrýchluje dizajn  nálnej podoby konštrukcií ich vizualizáciou v reálnom prostredí.

Šetrí cas a náklady na nákup a montáž konštrukcného riešenia.